Este o metonimie a zborului, elevaţiei, rapidităţii, uşurinţei, imponderabilităţii, transcenderii realului, năzuinţei spre ideal. Îngerii, ca simboluri ale fiinţelor spiritualizate, poartă aripi. Aripile mai semnifică şi eliberarea, victoria, inspiraţia poetică. Aripile de ceară (ale lui Icar din mitologie) sau aripile unor animale nocturne (liliacul) semnifică şi căderea sau imaginaţia perversă.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

*.* (2009) Dicţionar de simboluri (coord. Jean Chevalier, Alain Gheerbrant), Editura Polirom, Iaşi
Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara