Soarele în casa I

 Nativul este sincer, independent, generos, deschis, ambiţios, mândru, hotărât şi stabil, are o natură morală puternică şi posedă o facultate constructivă care-i conferă a anume aparenţă de putere şi demnitate care-i impresionează pe ceilalţi. Soarele în casa întâi atribuie nativului o fire ambiţioasă, independentă, asociată speranţei, încrederii şi dorinţei de putere şi autoritate, care are ca rezultat ridicarea nativului deasupra sferei sale obişnuite de viaţă, ajungând în posturi care implică încredere, influenţă şi responsabilitate. Mobilurile acţiunilor sale sunt generate de orgoliu.
 Soarele consolidează constituţia fizică şi adaugă un plus de vitalitate. Aspectul ostil format cu Marte, Saturn sau Uranus este un indiciu al atacurilor neaşteptate, dure ale bolilor, de pildă febră, infecţii şi afecţiuni oculare. Când este influenţat ostil de Saturn, nativul nu dispune de o bună putere de refacere.

 

Soarele în casa a II-a

 Banii se obţin prin efort susţinut şi cu ajutorul tatălui şi al superiorilor. Nativul beneficiază de pe urma afacerilor guvernamentale sau prin numirea sa în poziţii oficiale ori în alte posturi de răspundere. Superiorii şi persoanele sus-puse pot reprezenta şi o sursă de câştig. Natura ocupaţiilor profesionale depinde mult de zodia în care se află Soarele. Nativul tinde să fie generos în chestiunile financiare, este înclinat spre raporturi sociale, divertisment, lux şi activităţi sportive.

 

Soarele în casa a III-a

 Localizare planetară propice tuturor elementelor guvernate de această casă. Se manifestă tendinţa către respect, bună dispoziţie şi avantaje, toate având de-a face cu rudele sau cu vecinii. Au loc călătorii încununate de succes în interes de afaceri sau pentru plăcere. Gândirea este plină de resurse, creatoare, mărinimoasă şi dornică de succes sau de funcţii înalte, ca o recunoaştere a meritelor intelectuale. Nativul manifestă dorinţa de a-i înălţa, ilumina şi ajuta pe ceilalţi din punct de vedere intelectual.
 Când Soarele este influenţat ostil, nu lipsesc necazurile cu vecinii şi rudele, cauzare de mândrie şi trufie intelectuală. Desconsiderarea este adusă de scrisori, înţelegeri, angajamente încălcate sau de rapoarte false.

 

Soarele în casa a IV-a

 Indică oportunitatea accederii într-o funcţie înaltă către sfârşitul vieţii, ambiţii încununate de succes, speranţe şi vise realizate. Este propice caselor, pământului, proprietăţii şi profesiilor legate de acestea. Există posibilitatea câştigului sau a moştenirii prin intermediul părinţilor şi a unei eredităţi favorabile. Nativul se simte bine acasă şi în mijlocul familiei, unde poate deveni un factor de stabilitate, bucurându-se de respectul celorlalţi. Aspectele optime cu Luna, Venus, Jupiter, Saturn sau Uranus semnifică beneficii determinate de posesia unei proprietăţi sau de o moştenire şi succesul financiar.
 În cazul în care Soarele este influenţat ostil, sunt de aşteptat obstacole, condiţionări, necazuri şi neplăceri provocate de părinţi şi de viaţa de familie, predispoziţia de a ieşi în pagubă şi dificultatea de a trăi cu mijloace de trai limitate sau având de îndeplinit obligaţii apăsătoare. Constituţia fizică are mult de suferit în ultima parta vieţii.

 

Soarele în casa a V-a (casă naturală)

 Amplasarea Soarelui în această casă determină legături afective acceptabile şi reuşite. Nu lipsesc câştigurile datorate speculaţiilor bursiere, investiţiilor, spiritului de iniţiativă, copiilor, divertismentului şi locurilor de distracţie. Familia nativului este mică. Această localizare planetară nu indică copii şi periclitează adesea naşterea lor. Totuşi, acest aspect depinde de natura zodiei aflate pe cuspida casei a cincea, dacă ea este sterilă sau nu etc.
 Soarele influenţat ostil aici provoacă pagube ca urmare a speculaţiilor, necazuri şi gelozie în relaţiile sentimentale şi dificultăţi din pricina dragostei, plăcerii, dar şi orgoliului. Copiii sunt o sursă de neplăceri.

 

Soarele în casa a VI-a

 Deoarece este o casă cadentă, Soarele, deşi se impune ca factor dominant al vitalităţii, când este plasat aici nu se află într-o poziţie foarte favorabilă sănătăţii, deoarece slăbeşte uşor organismul. Aspectul ostil cu Neptun, Uranus sau Saturn determină o slabă capacitate de recuperare şi indică o doză considerabilă de indispoziţie, predispoziţie la boli contagioase şi pericolul contaminării epidemiologice. Influenţa optimă asupra Soarelui face ca nativul să înţeleagă pe cale intuitivă cum să-şi păstreze sănătatea, evitând îmbolnăvirile. Orice aspect armonios cu Marte întăreşte constituţia fizică.
 Când Soarele este influenţat ostil într-o zodie fixă, nativul este ameninţat de amigdalită, bronşită, astm, difterie, afecţiuni cardiace, boli ale spatelui şi coastelor, tulburări nervoase şi afecţiuni ale organelor. Aceeaşi influenţă asupra Soarelui exercitată într-o zodie mutabilă indică boli cronice, afecţiuni respiratorii sau hepatice. Când este vorba despre o zodie cardinală, afecţiunile vizate sunt nervozitatea, bolile de piept şi stomac, reumatismul. Nativul este de asemenea predispus la leziuni permanente sau dereglări funcţionale.
 Prezenţa Soarelui în acest sector devine un indiciu al succesului şi câştigului prin intermediul servitorilor şi al serviciilor prestate, dar şi al succesului, promovării şi condiţiilor favorabile în care se desfăşoară prestaţiile publice în beneficiul celorlalţi, precum vindecările, chimia, activitatea spitalicească etc. De fapt, influenţa optimă exercitată asupra Soarelui în casa a şasea arată că nativul poate contribui substanţial la uşurarea suferinţelor omenirii.

 

Soarele în casa a VII-a

 Dacă Soarele este influenţat pozitiv, indică succesul şi exaltarea în viaţă după sau datorită căsătoriei. Partenerul poate fi orgolios, dar nu-i lipsesc mărinimia şi dragostea, iar relaţia afectivă este una fericită şi de durată. Localizarea Soarelui în casa a şaptea este propice parteneriatelor şi popularităţii în general, mai ales celor încheiate cu oameni de afaceri şi cu superiorii. Afacerile, contractele şi asocierile acţionează în câştig. Dacă Soarele este influenţat ostil, se produc întârzieri, conflicte, dezamăgiri, pierderi etc, în funcţie de natura planetei cu care interferează.

 

Soarele în casa a VIII-a

 Căsătoria este urmată de acumularea constantă a unor bogăţii, ea însăşi putând fi o sursă de câştig, ca şi parteneriatele sau moştenirile. Uneori, renumele de care nativul ar fi trebuit să se bucure în timpul vieţii vine după moarte, care este, de multe ori, consecinţa sacrificiului de sine sau a unui act eroic. Soarele localizat în casa a opta are tendinţa de a potenţa vitalitatea şi de a prelungi viaţa. Situaţia precedentă trebuie luată în considerare când Soarele este influenţat pozitiv.
 Moartea poate fi consecinţa afecţiunilor cardiace sau a epuizării fizice, datorate unei activităţi oficiale sau demnităţilor trecătoare. Se manifestă tendinţa de a obţine avantaje în urma morţii altora sau cu ajutorul partenerului, care este înclinat spre generozitate exagerată sau extravaganţă.
 Influenţa ostilă atrage după sine posibilitatea unui sfârşit prematur, inopinat sau violent. Se poate ca tatăl să deceze înaintea nativului, iar într-un horoscop feminin, soţul moare înaintea soţiei; şi invers, în cazul unui horoscop masculin.

 

Soarele în casa a IX-a

 Nativul se bucură de respect şi succes în activităţile care au legătură cu biserica, universităţile sau dreptul, dar şi în urma efectuării unor călătorii sau a stabilirii unor raporturi sociale. Se manifestă dorinţa de a face cercetări ştiinţifice sau filozofice pentru a afla adevăruri care să vină în ajutorul celorlalţi. Nativul ocupă poziţii de succes în străinătate sau îşi stabileşte domiciliul în ţări străine.
 Aspectul ostil cu Marte sau Uranus face ca nativul să fie extremist, entuziast sau insolit în convingerile religioase; călătoriile în ţări străine, preocupările juridice sau rudele partenerului sunt surse de conflict. Nici accidentele de călătorie nu sunt excluse.
 Aspectul ostil cu Jupiter face ca preocuările religioase sau juridice să fie lipsite de succes. Deplasările în străinătate, activităţile educative sau editoriale sunt generatoare de probleme.
 Aspectul ostil cu Saturn semnifică obstacolele provocate de înclinaţiile perverse sau orgolioase etc, eşecul unor preocupări juridice sau religioase, pagubele suferite în ţări străine.
 Aspectul optim cu Jupiter indică succesul şi recunoaşterea de care se bucură nativul în domeniul filosofiei, ştiinţei, religiei, literaturii, dezbaterilor publice. Este un bun consilier, se bucură de avantajele aduse de rudele partenerului şi de recunoaştere sau titluri onorifice internaţionale.
 Aspectul optim cu Saturn determină dragostea de dreptate, spiritul de iniţiativă, profund şi responsabil, pasiunea filosofică.
 Aspectul optim cu Marte face ca nativul să fie patriot, curajos şi convingător în apărarea justiţiei.

 

Soarele în casa a X-a

 Influenţa optimă este propice succesului, ierarhiilor, distincţiilor, autorităţii, independenţei, înaltului patronaj şi obţinerii unor favoruri din partea celor aflaţi la putere sau în funcţii înalte. Această localizare a Soarelui indică, de regulă, o origine nobilă şi influenţe pozitive venite din partea părinţilor. Succesul de care se bucură nativul este constant, indiferent de activitatea, profesia sau ocupaţia în care se implică: posturi de încredere, responsabilitate, funcţii înalte sau poziţii guvernamentale. Îl caracterizează o energie vitală considerabilă, standarde morale superioare, toate într-un context favorabil. Influenţa ostilă este un indiciu al dragostei de putere, al notorietăţii, mândriei, opoziţiei şi răsturnărilor de situaţie. Deşi Soarele în casa a zecea reprezintă, în general, o poziţionare optimă, multe probleme pot apărea în funcţie de tipul disjuncţiei pe care o formează cu alte planete.

 

Soarele în casa a XI-a

 Este un indiciu al unor ambiţii şi dorinţe precise şi orgolioase. Se manifestă respectul pentru persoane oficiale sau superiori, dar şi pentru cei caracterizaţi de loialitate intelectuală, scopuri cinstite, respect de sine, demnitate, încredere. Nativul se asociază cu puternicii zilei. Prietenia este o sursă de îmbunătăţire a reputaţiei, de notorietate şi respect. Speranţele sunt realizate cu succes, ambiţioase, bine direcţionate. Prietenii sunt caracterizaţi de fermitate, cinste şi consecvenţă. Succesul social este şi el un apanaj al acestei localizări planetare.

 

Soarele în casa a XII-a

 Se manifestă tendinţe oculte şi psihice, gusturi şi înclinaţii neobişnuite. Nativul se bucură de succes în disputele cu adversarii şi în medicină, chimie, preocupări oculte, dar şi datorită unei ocupaţii liniştite, secrete, obscure sau lipsite de popularitate ori datorită activităţilor desfăşurate în spitale, închisori sau alte instituţii care implică izolare. Ajutorul moral sau financiar nu întârzie să apară atunci când este nevoie. Amplasarea Soarelui într-o zodie de apă conferă o capacitate ocultă deosebită. Influenţa optimă este un indiciu al sacrificiului de sine, al puterii de rezistenţă şi al depăşirii stărilor de izolare, de obscuritate sau al dificultăţilor, prin concentrarea eforturilor personale în acest sens, după ce prima treime a vieţii s-a scurs. Influenţa ostilă semnifică durerea şi nenorocul provocate de elementele caracteristice zodiei ocupate.