Saturn în casa I

 Când este bine orientat şi localizat pozitiv în cadrul zodiei, denotă discreţie, prudenţă, hărnicie, chibzuinţă, respect şi grijă sporită pentru afaceri în general. Nativul are o stare de spirit calmă, serioasă, gravă. Se manifestă dorinţa de a domina, ca rezultat al meritelor personale, şi în acest scop se consacră muncii cu metodă, hărnicie, perseverenţă şi fermitate, rar implicându-se într-un proiect care nu este premeditat şi planificat. Avansarea şi succesul pot fi lente, dar cu siguranţă vor conferi nativului o bună reputaţie, demnitate şi încredere datorită perseverenţei, abilităţilor practice, înţelepciunii şi efortului susţinut.
 Când Saturn este influenţat ostil, pagubele şi necazurile pot fi rezultatul neglijenţei, obiceiurilor proaste, lipsei oportunităţilor sau al evenimentelor predestinate şi întârzierilor. Saturn în casa întâi este şi un indiciu pentru multe dureri şi dezamăgiri, uneori pentru sărăcie şi un traseu existenţial dificil. Saturn îşi manifestă influenţa asupra sistemului osos, dinţilor, urechii drepte, genunchilor şi splinei. Predispune la răceală, guturai şi o circulaţie proastă, dar şi la constipaţie, reumatism, pietre la rinichi, încetinire a creşterii; de obicei, se manifestă o deficienţă a fosfatului şi calciului.

 

Saturn în casa a II-a

 Dacă este influenţat ostil, lupta pentru supravieţuire este dificilă, în condiţiile în care se munceşte mult pentru puţini bani. Persoana în cauză poate avea multe oportunităţi, dar rar se află într-o situaţie care să-i dea ocazia să se bucure de ele. Uneori lucrurile par să meargă din plin, pentru ca apoi situaţia să ia o întorsătură rea sau să stagneze. Lipsa banilor este o problemă.
 Dată fiind această amplasare a lui Saturn, nativul trebuie să cunoască foarte bine direcţiile de acţiune în horoscop, pentru a evita eşecurile şi a spori şansele de câştig în ceea ce priveşte pământul, proprietatea, producţia, investiţiile, construcţiile etc.
 Când este influenţat pozitiv sau bine localizat în cadrul zodiei, prudenţa financiară, economia şi investiţiile puternice, conservatoare aduc recompense mici, dar sigure. Talăl sau şeful pot fi surse de venit.

 

Saturn în casa a III-a

 Pot apărea necazuri, pagube, dezamăgiri, neplăceri, piedici şi tergiversări care au de-a face cu educaţia, documentaţia, rudele, vecinii, călătoria şi schimbările. Relaţiile dintre rude se pot caracteriza prin răceală, iar decesul unora dintre ele poate provoca tristeţe. Tendinţa mentală dominantă este către melancolie, precauţie, nelinişte, agitaţie, anxietate şi neîncredere, mai ales în tinereţe. Predispoziţiile mentale se îmbunătăţesc odată cu vârsta şi sunt mult mai bune la bătrâneţe, când nativul devine mult mai meditativ, raţional şi capabil să se concentreze asupra subiectelor serioase sau complexe.
 Dacă Saturn este influenţat ostil sau formează un aspect nefavorabil cu Soarele, Luna sau Mercur, predispoziţia melancolică este împinsă la extreme, reprezentate de descurajare, tendinţe morbide sau afecţiuni mintale. Saturn în aspect favorabil semnifică responsabilitate, tact, diplomaţie, putere intelectuală, o gândire fermă, concentrare şi control mintal, raţiune disciplinată.

 

Saturn în casa a IV-a

 Problemele şi necazurile sunt cauzate de proprietate, moştenire sau de activităţile miniere. Nativul are de suferit din cauza părinţilor, putând ajunge chiar la despărţirea fizică sau emoţională de aceştia. Se manifestă tendinţa acumulării de bunuri. Viaţa casnică sau familială este marcată de insatisfacţii. Nativul se confruntă cu un volum mare de muncă, cu responsabilităţi peste puterile lui şi cu dificultatea sporită de a-şi realiza proiectele ambiţioase.
 Poate cunoaşte nefericirea în locul natal. Sfârşitul vieţii este caracterizat de tendinţa de izolare. Influenţa optimă exercitată asupra lui Saturn poate indica obţinerea unei proprietăţi sau câştigul rezultat din activităţile de producţie sau din exploatarea pământului.

 

Saturn în casa a V-a

 Este o configuraţie planetară care indică dezamăgiri, tergiversări, piedici şi tristeţe în legătură cu relaţiile sentimentale. Nativul se simte atras de persoane mai în vârstă sau mai serioase prin firea lor. În cazul unei femei, se manifestă atracţia faţă de un domn în etate, un văduv sau o persoană cu înclinaţii religioase. Pierderea copiilor poate aduce necazuri, aceştia fiind în general o sursă de nefericire. Pagubele sunt cauzate de speculaţie, investiţii şi jocuri de noroc. Când se află în călătorie de plăcere, nativul poate fi ameninţat de unele animale.
 Dacă Saturn este în Scorpion, există pericolul de înec; sau de atac de cord, dacă Saturn este în Leu. Aspectul optim al acestei planete cu Soarele sau Luna avantajează investiţiile în terenuri, mine şi proprietăţi şi în toate care sunt guvernate de Saturn. Aspectul ostil cu Soarele, Luna sau Jupiter este o piedică pentru orice fel de investiţie.

 

Saturn în casa a VI-a

 Această localizare a lui Saturn indică îmbolnăviri frecvente ca urmare a expunerii la pericole şi a unor împrejurări pe care nativul nu le poate controla: neglijenţă, privaţiuni, tristeţe, dezamăgiri. Starea de sănătate deficitară duce la pierderea multor oportunităţi. Problemele care pot apărea depind de natura zodiei pe care o ocupă Saturn, situaţie oarecum asemănătoare cu cea a lui Marte în casa a şasea. Nu este o amplasare planetară propice profesiei sau unor relaţii reuşite cu servitorii sau subordonaţii, care pot provoca pagube sau necazuri.
 Aspectul ostil cu Uranus cauzează boli incurabile. Aspectul ostil cu Marte provoacă îmbolnăviri periculoase, accidente, intervenţii chirurgicale. Aspectul ostil cu Soarele, Luna sau Neptun avertizează asupra stării de sănătate, care este afectată de boli cronice, circulaţie proastă, capacitate scăzută de recuperare, răceală, reumatism, boli psihice grave. Trebuie acordată atenţie acelei părţi a organismului reprezentate de zodia aflată pe cuspida casei a şasea. Saturn indică digestie deficitară, constipaţie, ocluzie intestinală, circulaţie slabă sau debilitate. În caz de boală, nativul trebuie să consulte un medic şi să accepte beneficiile unui asemenea ajutor prin orice fel de metode s-ar manifesta el: medicamentoase, chirurgicale, mecanice, sau care ţin de regim alimentar, culoare, lumină etc.
 Dacă Saturn este în aspect pozitiv cu alte planete, semnifică beneficiile aduse de ocupaţiile sedentare sau în legătură cu pământul: minerit, construcţii, sculptură, zidărie, plugărit, săpături etc.

 

Saturn în casa a VII-a

 Influenţa optimă asupra planetei sau localizarea ei în Balanţă face ca partenerul să fie sincer, precaut, demn de încredere şi bine dispus ; sau este un indiciu al căsătoriei cu o persoană mai în vârstă sau mai serioasă decât nativul, nu foarte expansivă sau sentimentală, dar stabilă în plan afectiv, care vine în căsătorie cu bunuri în proprietate personală sau cu copii.
 Influenţa ostilă asupra lui Saturn provoacă supărare, tristeţe, moartea sau indiferenţa persistentă venind dinspre partener. Ruina financiară este cauzată de contracte şi parteneriate, adversari înverşunaţi, litigii, conflicte de afaceri şi fraude.
 Căsătoria are loc în jurul vârstei de 28 de ani sau după şi este marcată de incompatibilitatea cu partenerul.

 

Saturn în casa a VIII-a

 Partenerul de căsătorie este sărac, ceea ce atrage dificultăţi financiare în cadrul matrimonial, lipsa beneficiilor de pe urma parteneriatelor de afaceri sau moştenirilor, tergiversări şi dezamăgiri cu privire la bunurile celor decedaţi. Lipsa de capital impune restricţii severe.
 Dacă planeta este influenţată pozitiv, acest lucru temperează tendinţele de mai sus şi semnifică o viaţă lungă. Moartea survine ca urmare a unor cauze naturale.
 Dacă Saturn este perturbat sau deficitar, indispoziţiile cronice provoacă un sfârşit tărăgănat şi lent. Nativul este marcat de vise tulburătoare, pe care nu le poate întotdeauna reconstitui şi suferă în urma morţii tatălui.
 Dacă Saturn se află într-o zodie de apă, există pericolul înecului, dar şi al accidentelor fatale, în cazul aspectului ostil cu Marte, Uranus sau Neptun.

 

Saturn în casa a IX-a

 Când este în aspect favorabil, structura mentală a nativului este una preponderent ştiinţifică şi filozofică, în paralel cu un caracter studios şi meditativ, aplecat spre cercetarea dreptului, geologiei, mineralogiei, metafizicii şi a temelor parapsihice sau oculte în general. Aspectul optim cu Soarele semnifică un caracter foarte religios, evlavios sau credincios. Persoana respectivă este pasionată de geologie, arheologie şi economie politică.
 Raportarea la planeta în sine sau influenţa ostilă asupra acesteia semnifică probleme îndurate în ţări străine, călătorii periculoase (mai ales pentru cei dintr-o zodie de apă), pagube ca urmare a activităţilor juridice, necazuri cauzate de rudele prin alianţă, autodecepţionare, lipsă de profunzime în planul ştiinţelor superioare sau al filozofiei, predispoziţie spre bigotism sau tulburări mintale. Aspectul ostil cu Marte este un semn al unei minţi perverse, al pericolului unei tulburări mintale sau al accidentelor de călătorie. Ideile religioase înguste pot fi sursa nor conflicte sau divergenţe.

 

Saturn în casa a X-a (casă naturală)

 Importanţa zodiei şi a combinaţiilor planetei este foarte mare. Când se află în aspect favorabil, favorizează dorinţa de putere şi ascensiune, prin care nativul se ridică deasupra mediului de viaţă iniţial datorită sârguinţei ferme şi perseverente. Când aspectul este defavorabil sau acţiunea sa este diminuată de zodia în care se află, avansarea şi succesul sunt urmate de cădere şi opoziţie. Nativul este perseverent şi înzestrat pentru scopul urmărit, dar îi lipsesc oportunităţile şi se confruntă cu obstacole, întârzieri, perioade moarte şi dezamăgire. În afaceri, este ameninţat de ruina financiară, în viaţa profesională - de eşec şi dezonoare, fie că sunt sau nu meritate, iar în plan politic - de înfrângere. Activităţile publice dau greş şi atrag după ele pierderi însemnate şi discreditare. Acest lucru se întâmplă în timpul traiectoriilor şi al orientărilor astrale adverse.
 Dacă nativul se bucură de o situaţie optimă, ar face mai bine s-o păstreze, fără a se aventura în noi iniţiative care impun o mare responsabilitate şi riscuri pe măsură. Aspectul optim cu Marte ajută la îmbunătăţirea condiţiilor care vin în ajutorul unor meserii precum cele de funcţionar guvernamental, topografi şi agenţi imobiliari, directori, organizatori, consilieri judecătoreşti, avocaţi, oameni de ştiinţă, geologi, arhitecţi, antreprenori, constructori, ingineri în minerit şi altele care solicită grijă, îndemânare, răbdare, eforturi concentrate şi organizate. Efectul lui Mercur este răspunzător pentru bunul mers al unor ocupaţii ca acelea de miner, tipograf, legător de cărţi, zidar, lucrător cu cărbunele, băcan, grădinar sau preocupări generale şi practice legate de pământ şi de produsele acestuia, dar nu sunt excluse nici meserii ca preot de ţară, notar public, paznic de noapte etc.

 

Saturn în casa a XI-a

 Dacă Saturn este în exaltare sau influenţat pozitiv, nativul are puţini prieteni. Cunoştinţa cu persoane mai în vârstă, profunde, raţionale sau serioase este foarte profitabilă. Planeta în sine sau influenţată ostil determină stabilirea unor raporturi de prietenie false sau înşelătoare, legarea unor relaţii problematice de pe urma cărora nativul va avea de suferit neplăceri, pierderi sau cădere, mai ales dacă este implicată o zodie cardinală. Prietenii se numără printre persoanele de condiţie inferioară, printre cei bolnavi sau nefericiţi. Amplasarea într-o zodie fixă determină întârzieri şi obstacole de pe urma unor raporturi amicale. Localizarea într-o zodie variabilă conduce la eşecul împlinirii unor speranţe şi la frustrarea legată de urmărirea unor ambiţii.

 

Saturn în casa a XII-a

 Influenţa optimă atrage după sine succesul unor activităţi minuţioase desfăşurate în izolare sau în linişte. Influenţa ostilă contribuie la apariţia unor duşmani ascunşi care cauzează prăbuşirea nativului, iar animalele provoacă pierderi şi leziuni. Caracterul tipic este strângător, rezervat şi înclinat spre singurătate. Se manifestă dorinţa nativului de a lucra pe ascuns, trecând neobservat, şi de a trăi paşnic cu ceilalţi. Trăieşte dureri ţinute secrete, temeri şi dezamăgiri, este predispus la a suporta acuzaţii false, mergând până la întemniţare şi detenţie îndelungată.
 Aspectul ostil lui Uranus provoacă duşmănii neaşteptate sau ascunse, dizgraţie, pierderea încrederii şi a respectului celor din jur, probleme profesionale. Aspectul ostil lui Marte avertizează asupra pericolului producerii unor acte violente, a jafului sau a sinuciderii. Aspectul ostil lui Mercur este răspunzător pentru tulburări mentale, halucinaţii, boli grave şi pagube cauzate prin furt. Aspectul ostil al luminătorilor este cauza tendinţei depresive sau melancolice, iar moartea celor iubiţi generează multă tristeţe.