NODUL NORD în Fecioară indică o misiune legată de ordonarea vieţii, respectiv de echilibrarea muncii şi a odihnei şi tratarea logică a problemelor. Nativul poartă adesea pe umerii săi greutatea unor suferinţe psihice sau emoţionale. Poate părea melancolic, deprimat şi de multe ori chiar aşa este, dar numai din cauza firii sale emotive şi hipersensibile. Îi va fi mai greu să se adapteze într-o lume care cere de la el eficienţă, certitudini sau chiar sânge rece. El trebuie să înveţe să se bazeze pe realitate şi să îşi structureze raţional viaţa, dar ceea ce este cel mai important - să înveţe să devină competitiv. Nu trebuie să se înţeleagă prin aceasta că trebuie să fugă de propriile sentimente, ci doar să înveţe că a se face util celorlalţi comportă totdeauna un preţ de plătit, dar şi un câştig. Nativul trebuie să se pună în slujba societăţii, în special în ajutorarea persoanelor suferinde, să armonizeze viaţa personală şi să nu se implice prea mult sufleteşte în problemele altora. Are capacitatea de a înțelege suferința semenilor, de aceea i se potrivesc profesiile medicale sau cele prin care, într-un fel sau altul, poate fi util sau de ajutor. S-a născut cu misiunea de a-i servi pe ceilalți, de aceea, munca și cunoașterea sa vor folosi mai mult altora și mai puțin sieși. Își poate găsi împlinirea în studiu și cercetare, poate fi un bun profesor, organizator și muncitor. 

Nume celebre cu Nodul Nord în Fecioară: Stephen Hawking, Wolfgang Amadeus Mozart, Marie Curie.

 
Stephen Hawking Wolfgang Amadeus Mozart Marie Curie
 

 Dacă NODUL NORD se află în Fecioară, NODUL SUD este în zodia Peştilor. Datoriile karmice vizează trăirile iluzorii și autocompătimirea. A suferit foarte mult în viaţa anterioară, s-a confruntat cu mari probleme de sănătate sau sentimentale. Există posibilitatea să fi fost izolat, închis, şi astfel să fi făcut cunoştinţă cu mizeria umană. A urmat căi legate de religie şi spiritualitate, deseori pentru a fugi de obligaţii şi responsabilităţi cărora nu se simţea capabil să le facă faţă. Foarte probabil că a dezvoltat şi o considerabilă sensibilitate şi o formă de ecumenism spiritual, dar şi o incapacitate în a se ocupa de lucruri practice legate de viaţa sa cotidiană. Trăieşte şi în această viaţă cu frica sau fobia suferinţelor și îi este greu să se impună, iar amintirile neplăcute îi revin deseori în vise. A trăit sub semnul haosului, iar destinul îi cere acum să-şi ordoneze gândurile şi viața și să-şi dezvolte mai mult raţiunea și logica.