NODUL NORD în Capricorn indică o misiune legată de afirmare, maturizare, responsabilitate în carieră și în societate. Această persoană are o legătură simbiotică cu trecutul, precum şi relaţii puternice cu familia. Probabil că simte povara acestor lucruri de care vrea să se elibereze. Se simte ostatic într-o plasă de legături din care nu reuşeşte să iasă şi care acţionează în principal la împiedicarea realizării lui personale şi în special a celei sociale. Lecţia pe care trebuie să şi-o propună este aceea de a-şi asuma răspunderi sociale. Trebuie să devină mai stabil, organizat, să fie practic şi să se dedice unei profesiuni. Asumarea obligaţiilor profesionale, îndeplinirea datoriilor, maturizarea sentimentală sunt principalele lecţii ce trebuie asumate. Trebuie să se rupă de trecut, de familie, să nu mai ceară ajutorul celor din jur în faţa necazurilor şi să-şi asume idealuri înalte. Trebuie sa învețe atitudinea hotărâtă și stabilă, necesitatea creării unei existențe sigure și să pună un accent deosebit pe îndeplinirea îndatoririlor. Independenţa i-ar fi foarte utilă pentru schimbarea mentalităţii. 

Nume celebre cu Nodul Nord în Capricorn: Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Steve Jobs.

 
Nicolas Sarkozy Angela Merkel Steve Jobs
 

 Dacă NODUL NORD este în Capricorn, atunci NODUL SUD se află în zodia Racului. Datoriile karmice se referă la trecut, de familie, la asumarea destinului. Pentru acest nativ, povara vieţilor anterioare este foarte grea, aproape inhibitorie pentru o nouă viaţă. El conservă încă multe tipare comportamentale şi condiţionări din trecut. În general, este vorba de existenţe trăite cu simţ de răspundere faţă de familie şi patrie, apărând cu zel şi devotament ceea ce aparţinea propriului clan. Ambiţia şi realizarea personală nu îşi găseau sensul decât în aceste două obiective. S-a sprijinit pe familie în tot ceea ce a întreprins, cu greu s-a putut rupe de mediul în care a crescut, având uneori un comportament infantil, punând toate problemele ce trebuiau rezolvate în sarcina celor din jur. Personalitatea sa este cea a copilului veșnic, care se opune înspăimântat greutăților și nedreptăților vieții. Acum este obligat să facă faţă acestor greutăţi, să se dedice propriei cariere și afirmării în societate.