Neptun în casa I

 Influenţa acestei planete este întotdeauna mai mult sau mai puţin ocultă şi nativul va prelua, conştient sau nu, condiţionările impuse de mediu şi de cei cu care intră în contact. Fiind o planetă neutră, modul său de manifestare va depinde foarte mult de poziţiile sale în raport cu celelalte planete. În aspect favorabil, conferă inspiraţie benefică şi spirit perceptiv. Denotă clarviziune, abilitatea de a face estimări rapide şi juste. Nativul este atras de oamenii ieşiţi din comun, de parapsihologic şi de locurile misterioase şi ciudate. Se manifestă capacitatea de a cultiva psihometria, clarviziunea şi ocultismul. Amplifică potenţialul estetic, dragostea pentru frumuseţea formelor, culorilor, sunetelor. Planeta se află în relaţie cu tot ce ţine de mare, apă şi lichide în general, dar şi cu ocultismul şi spiritualismul.
 Când este influenţată ostil, pare să deschidă calea tentaţiilor care ţin de partea senzorială şi de cea emoţională, provocând nesiguranţă şi confuzie ca rezultat al instabilităţii, indolenţei şi lipsei de energie. Sunt momente când persoanele puternic influenţate de Neptun ar trebui să stea departe de toate fenomenele oculte, de stupefiante, medicamente, gaze etc.; pe de altă parte, sunt zile în care ar trebui să încerce să-şi dezvolte capacităţile oculte.

 

Neptun în casa a II-a

 Neptun atribuie nativului o atitudine mai neglijentă faţă de afacerile financiare şi provoacă pagube ca urmare a fraudei şi intrigilor. Neptun îşi exercită controlul asupra spitalelor, azilurilor, instituţiilor, serviciilor secrete şi a mării, cu variatele ei industrii, asupra navigaţiei, înotului, localurilor publice, spiritualismului, ocultismului, societăţilor religioase secrete. Dacă este în aspect favorabil, nativul va beneficia de pe urma acestor factori, pe când aspectul ostil va provoca pierderi legate de aceleaşi aspecte ale realităţii enunţate anterior.

 

Neptun în casa a III-a

 Denotă abilităţi psihologice, percepţie spirituală, o gândire consacrată cercetării fenomenelor spirituale şi chestiunilor care ţin de latura ocultă sau misterioasă; idei geniale. Provoacă sentimente sau experienţe ciudate. Specifice sunt călătoriile, dificultăţi speciale cu rudele, intrigi, comploturi, dezamăgire etc. Nativul îşi poate schimba numele: poreclă, nume de împrumut sau pseudonim.
 Neptun în aspect nefavorabil provoacă halucinaţii, fantezii morbide, imbecilitate, capacitate intelectuală scăzută sau gusturi depravate. În aspect favorabil, conferă simţ artistic sau o capacitate apreciativă ieşită din comun, caracterizată de amestecul sentimentelor cu intuiţia, dar şi înzestrarea de a pătrunde pe tărâm artistic prin inspiraţie. Tendinţă de a-şi ţine gândurile secrete.

 

Neptun în casa a IV-a

 Când casa a patra este ocupată de această planetă, se pot produce schimbări de domiciliu, nativul face multe călătorii, se confruntă cu probleme casnice şi familiare ciudate, originile pot sta sub semnul unor secrete sau al unei taine. Atât nativul, cât şi părinţii acestuia pot fi afectaţi de intrigi, fraudă şi neînţelegeri.
 Aspectele planetei au un rol foarte important. Influenţa ostilă a aştrilor este semnul unei vitalităţi scăzute şi al unei sănătăţi deficitare. Aspectul ostil cu Mercur determină serioase dezechilibre nervoase în partea a doua a vieţii. Nativul poate locui în condiţii neobişnuite sau ciudate. Deoarece Neptun, în sine, este o planetă neutră, aspectele favorabile vor indica beneficii obţinute prin intermediul proprietăţii şi al părinţilor.

 

Neptun în casa a V-a

 Nativul trăieşte experienţe stranii şi inedite în ceea ce priveşte sentimentele, emoţiile şi relaţiile afective. Viaţa sexuală este marcată de condiţii anormale. Are putere de seducţie, caută bucuriile senzuale. Dacă Neptun este influenţat ostil, pot apărea necazuri, trădări, confuzie şi tristeţe în planul relaţiilor amoroase şi neplăceri provocate de pierderea controlului asupra dorinţelor şi poftelor. Speculaţiile financiare sunt o sursă a pagubelor ca urmare a înşelătoriilor sau trădării.
 O influenţă favorabilă asupra planetei face ca nativul să fie sprijinit în evoluţia personală de o relaţie propice cu o persoană de sex opus. Investiţiile în petrol, navigaţie şi alte elemente guvernate de Neptun sunt o sursă sigură de câştig.

 

Neptun în casa a VI-a

 Amplasarea lui Neptun în casa a şasea avertizează asupra unor boli cronice, incurabile, devastatoare, asupra atrofiei, inerţiei, asupra unor tendinţe ereditare sau psihopatice. Apare pericolul unei diformităţi fizice, ca rezumat al bolii. Nativul ar trebui să evite cu grijă narcoticele şi opiatele şi, dacă se impune tratament medicamentos, acesta să fie cât mai simplu cu putinţă.
 Neptun domină capacităţile oculte, iar casa a şasea guvernează latura alimentară, cea vestimentară etc., ceea ce impune interdicţia ca nativul să consume hrană primită de la o persoană bolnavă sau una cu obiceiuri nesănătoase sau să poarte haine care au fost folosite de altcineva înainte. Se recomandă să se consume hrană cât mai naturală şi mai proaspătă, de preferinţă de natură vegetală. Furtul, intrigile, comploturile, trădările sau pagubele sunt adesea cauzate de angajaţi sau colegi. Nativul are ocazia să-şi dezvolte abilităţi psihometrice, mai ales în cazul unei influenţe pozitive exercitate asupra lui Neptun.

 

Neptun în casa a VII-a

 Această localizare a lui Neptun avertizează cu privire la problemele conjugale, gelozie, certuri, moartea partenerului sau căsătoria cu o persoană infirmă sau înşelătoare. Nu este o amplasare planetară benefică parteneriatelor sau activităţilor publice decât dacă Neptun este influenţat pozitiv. Influenţa ostilă determină un sens al misterului, confuzie şi trădare în cadrul relaţiilor interumane. Nativul are parte de două logodne sau de două căsătorii.

 

Neptun în casa a VIII-a

 Când planeta este influenţată pozitiv, se manifestă capacitatea de a controla planul spiritual şi de a folosi experienţa ca o sursă de cunoaştere. Avantaje deosebite se pot obţine prin intermediul celorlalţi sau al partenerului. Au loc experienţe spirituale şi onirice stranii, apare dorinţa de a cerceta subiecte oculte sau mistice, moartea survine în condiţii ciudate. Apa reprezintă un pericol în acest sens, dar şi otrăvurile, anestezicele şi drogurile.
 Când planeta este perturbată, după căsătorie apar probleme financiare, pagube produse de afacerile încâlcite ale altora. Moştenirile sunt un prilej de fraudă şi dezamăgire. Partenerul nativului este de obicei neglijent în chestiuni financiare. Nativul este bântuit de coşmaruri, vise ciudate, sentimente stranii, stări de transă, experienţe astrale.

 

Neptun în casa a IX-a

 Favorizează clarviziunea şi alte facultăţi psihice, conferă o fire deosebit de ingenioasă, vise, sentimente şi experienţe ciudate, de natură astrală. Nativul se implică în studii şi investigaţii ale spiritismului, ale fenomenelor parapsihice, oculte şi ale filozofiei. Călătoriile sunt apanajul localizării planetei într-o zodie cardinală sau de apă. Influenţa ostilă provoacă vise perturbatoare, prevestiri îngrijorătoare, necazuri în călătorie, implicarea în activităţi juridice, legături încurcate cu rudele din partea soţului/soţiei. Au loc experienţe psihologice ostile. Prin firea sa, nativul este disimulant sau uşor influenţabil.

 

Neptun în casa a X-a

 Această localizare planetară conferă un caracter înzestrat, capabil de a accede în poziţii înalte sau de a deveni notoriu datorită unei realizări deosebite. Oamenii de carieră devin funcţionari publici în domeniul sanitar, de igienă, de sănătate sau în spitale. Nativul poate ajunge cunoscut într-o ramură de activitate artistică sau ştiinţifică. Amplasarea lui Neptun în casa a zecea pune în pericol viaţa unuia dintre părinţi când nativul este încă tânăr.
 Planeta în sine se referă la toate ocupaţiile care implică prezenţa misterelor, a secretelor, a inspiraţiei, a notorietăţii sau a titlurilor. Pot fi incluse aici navigaţia şi toate ramurile industriale conexe, serviciile secrete, activitatea literară creatoare, profesii precum cele de cântăreţ, actor, muzician, artist, hipnotizator, psiholog, scafandru sau pescar. Dacă planeta este influenţată ostil, acest lucru indică desfăşurarea unei cariere aparte şi bizare, dizgraţia sau certurile, fie ele îndreptăţite sau nu, împrejurări inedite, despărţirea de părinţi, afaceri lipsite de succes sau neplăceri profesionale. Influenţa optimă asupra lui Neptun contracarează aspectele nefavorabile de mai sus şi nativul are de câştigat de pe urma prieteniilor secrete sau spirituale.

 

Neptun în casa a XI-a

 Influenţa ostilă asupra planetei este sursa unor raporturi sentimentale nefavorabile, a prieteniilor frustrante, a atracţiilor şi asocierilor iraţionale şi incontrolabile, a prietenilor şi aliaţilor seducători. Sunt la fel de posibile trădările din partea aşa-zişilor amici, sfaturile primite de la persoane nedemne de încredere, de unde apariţia unor pagube şi probleme, încurcăturile survenite în raporturile amicale.
 Dacă Neptun este influenţat pozitiv, toate situaţiile de mai sus sunt răsturnate, astfel încât prietenii se recrutează din rândul misticilor, psihologilor, poeţilor, muzicienilor, înotătorilor, navigatorilor. Prieteniile legate pe considerente spirituale sau oculte sunt o sursă de câştig.

 

Neptun în casa a XII-a (casă naturală)

 Când planeta este în aspect benefic, asigură succesul activităţilor oculte, al cercetărilor şi investigaţiilor parapsihologice, desfăşurate prin metode secrete, discrete sau necunoscute celorlalţi, precum şi al activităţii detectiviste sau muncii de laborator.
 Ocupaţiile instituţionalizate de proporţii sunt o sursă de câştig. Influenţa ostilă exercitată asupra planetei avertizează asupra unor pericole declanşate de surse parapsihice sau decepţii, intrigi, fraudă, duşmănii ascunse, dispute, dezonoare şi suferinţe secrete. Se manifestă presimţiri vagi sau înspăimântătoare. Îmbolnăvirea necesită spitalizare.