Mercur în casa I

 Mercur este o planetă neutră, asexuată şi schimbătoare, prin natura sa fiind capabilă să preia multe dintre caracteristicile planetelor cu care vine în contact sau intră în aspect. Prin urmare, pe lângă aspectul pe care îl formează, o atenţie specială trebuie acordată zodiei în care este localizată. Astfel, în asociaţie cu Luna, Mercur este propice comisioanelor; cu Venus, este favorabil muzicii, interpretării vocale, artei; în aspect favorabil cu Soarele, avantajează afacerile şi posturile de încredere; în aspect favorabil cu Marte, conferă îndemânare manuală şi capacitate constructivă; dacă se asociază cu Jupiter, nativul este un teolog recunoscut; cu Saturn, un statistician priceput; cu Uranus, un inventator şi un inovator; iar relaţia lui Mercur cu Neptun conferă clarviziune, forţă profetică, putere psihometrică şi succes la public.
 Mercur conferă putere de adaptare, abundenţă a resurselor, o gândire pătrunzătoare, dornică mereu de informaţii noi, putere rapidă de înţelegere, pasiune pentru literatură, scris, vorbire şi pentru cărţi. Nativul este receptiv, studios, raţional, ager la minte, convingător şi expresiv, cu o imaginaţie bogată. Se produc multe transformări, călătorii, intervale de nelinişte şi anxietate. Discursul, gândirea şi modul de a acţiona se caracterizează prin rapiditate.

 

Mercur în casa a II-a

 Semnifică beneficiile obţinute în domeniul literar, prin scris, prin discurs, prin călătorie, profesorat, ocupaţii clericale, comisioane şi afacerile curente şi cele comerciale în general. Surse de câştig pot fi şi studiul, publicitatea, distribuţia, domeniul papetăriei, al cărţilor etc. Câştigul este astfel asigurat de orice ocupaţie corespunzând naturii planetei, când aceasta este în aspect favorabil.

 

Mercur în casa a III-a (casă naturală)

 Au loc multe călătorii scurte, scrisul şi activitatea îndelungată sunt caracteristice. Gândirea este predispusă să investigheze tot ce ţine de instruirea la nivel înalt: amplificarea planului conştient şi sporirea înţelegerii, setea de lectură, studiu, oratorie, învăţământ, cursuri, literatură, noile curente de gândire, ştiinţă, informaţie. Nativul este înzestrat cu o mentalitate dinamică şi receptivă; este preocupat sau neliniştit de relaţiile cu rudele sau cu vecinii.
 Când Mercur este influenţat ostil, nativul este înclinat să se îngrijoreze sau să se frământe în exces. Scrisorile, promisiunile, înţelegerile sau dările de seamă pot cauza neplăceri. Când planeta este influenţată pozitiv, se creează condiţii prielnice călătoriilor de succes, dezvoltării intelectuale, realizărilor şi beneficiilor specifice casei a treia.

 

Mercur în casa a IV-a

 Sunt caracteristice inconsecvenţa în afaceri în general, schimbarea reşedinţei ca rezultat al problemelor de afaceri. Adesea nativul nu are o locuinţă fixă şi această situaţie este specifică multor călători. Această amplasare a lui Mercur îi favorizează pe proprietarii de şcoli private sau ai altor amplasamente fixe unde se desfăşoară activităţi literare sau clericale. În această categorie se includ proprietăţile funciare, agenţiile imobiliare, registraturile, redacţiile de ziare, bibliotecile, editurile etc, dar nu trebuie excluse nici afacerile conduse de la domiciliu.
 Aspectul optim cu Uranus este un indiciu pentru câştigarea neaşteptată a unor proprietăţi sau pentru cercetările oculte şi atingerea unei viziuni superioare către sfârşitul vieţii. Aspectul optim cu Saturn sau Jupiter face ca nativul să fie mai ferm, mai satisfăcut, mai studios, cu înclinaţii speciale către succes, oportunităţi şi moşteniri. Aspectul optim cu Soarele, Luna sau Venus este un factor propice dinamismului, popularităţii şi succesului obţinut către sfârşitul vieţii.
 Aspectul ostil cu Uranus determină dificultăţi neaşteptate şi dezordine către sfârşitul vieţii sau chiar moartea prematură. Aspectul ostil cu Saturn provoacă pagube ca urmare a înşelăciunii, fraudei sau furtului; Marte ostil este un semn al pierderilor cauzate de fraudă, controverse sau incendii. Aspectul ostil cu Soarele, Luna sau cu Jupiter denotă lipsa de posibilităţi sau iminenţa unor condiţionări sau pagube.

 

Mercur în casa a V-a

 Această localizare planetară duce la o rafinare a plăcerilor, care ţin mai mult de latura mentală decât de cea instinctuală, mai degrabă de raţiune decât de sistemul muscular şi este propice ocupaţiilor legate de divertisment, şcoală sau călătorie. Mercur în casa a cincea este un semn al neliniştii, anxietăţii şi tristeţii provocate de cei care se bucură de afecţiunea nativului, în special copiii, cu preocupările lor caracteristice. Aspectul favorabil cu Saturn sau Jupiter îmbunătăţeşte mult această amplasare planetară şi atrage succesul şi câştigul de pe urma preocupărilor specifice sau prin speculaţie şi investiţii. Acţiunea favorabilă a aştrilor indică succesul legat de călătorie ca formă de divertisment public şi succesul legat de copii. Aspectul ostil cu Marte, Uranus sau Neptun semnifică relaţii amoroase dificile, certuri, despărţiri, pagube financiare rezultate din speculaţii.

 

Mercur în casa a VI-a (casă naturală)

 Nativul îndură supărări mici, dar numeroase din partea subordonaţilor, şi călătoreşte din motive de sănătate. Este o localizare planetară favorabilă studiului igienei, medicinei sau chimiei. Sunt avantajoase poziţiile subordonate care vizează documentaţia scrisă, activitatea clericală sau preocupările tipice în general lui Mercur. Nativul are o mentalitate dinamică, dar predispusă la o sensibilitate excesivă sau slăbiciune din cauza anxietăţii, neliniştii sau suprasolicitării, generând dispepsie sau tendinţa de a se lăsa uşor afectat de condiţiile de mediu.
 Orice influenţă ostilă asupra lui Mercur în casa a şasea periclitează sănătatea prin prisma structurii mentale şi a sistemului nervos. Mercur influenţat ostil de Uranus conferă predispoziţie la stări psihice anormale, boala provocând tendinţe suicidale. Mercur influenţat ostil de Saturn avertizează asupra pericolului îmbolnăvirilor serioase ca urmare a descurajării sau neliniştii. Mercur influenţat ostil de Marte provoacă tulburare mintală sau excitabilitate; apare riscul intervenţiilor chirurgicale. Mercur influenţat ostil de Soare, Lună sau Neptun cauzează stări febrile, boli stomacale, indispoziţii de ordin psihic.

 

Mercur în casa a VII-a

 De regulă, nativul îşi asumă preocupările specifice lui Mercur în cadrul unor parteneriate sau asociaţii cu alţii şi este fericit în felul acesta, dar nu numai, în funcţie de influenţele exercitate asupra planetei. Viaţa de familie este zbuciumată, cu multe dezechilibre, alături de un partener pripit în gândire şi acţiune. Acesta poate fi sarcastic, nedemn de încredere şi temperamental, în cazul unei influenţe astrale ostile, sau şiret, dinamic, deştept şi progresist, dacă Mercur primeşte o influenţă contrară. Partenerul este de obicei mai tânăr şi provine din rândul angajaţilor sau al rudelor. Căsătoria este în general consecinţa preocupărilor literare sau a călătoriilor şi se bazează mai mult pe latura intelectuală decât pe cea senzorială sau emotivă. Influenţa pronunţat ostilă asupra lui Mercur determină multe conflicte mărunte, griji, supărări în contextul dialogurilor, contractelor, călătoriilor, activităţilor juridice sau al afacerilor care-i implică şi pe alţii.

 

Mercur în casa a VIII-a

 Într-un horoscop feminin, indică necazuri, dispute şi probleme cu partenerul înprivinţa banilor, nelinişte cauzată de activităţile financiare desfăşurate de asociaţi şi nu numai. Nativul se preocupă de chestiuni oculte, de literatură, lecturi şi participă la întâlniri pe tema prelungirii vieţii. Mintea nativului este conştientă şi activă în momentul morţii. Moartea unor persoane apropiate precum frate, soră, văr, angajat sau vecin provoacă multă suferinţă şi tulburare mentală. Influenţa ostilă asupra lui Mercur indică predispoziţie la tulburări cerebrale sau nervoase - care pot fi, în oarecare măsură, cauze ale decesului.

 

Mercur în casa a IX-a

 Prin influenţa optimă asupra lui Mercur în casa a noua, nativul are o gândire subtilă, abilă, ingenioasă, înclinată spre studiu, talent literar, gust pentru artă, ştiinţă şi toate formele de educaţie sau cultivare intelectuală superioară. Se bucură de succes în călătorii, în preocupările religioase sau juridice şi în activitatea de editare. Raportarea la planetă în sine denotă o gândire ocupată, dinamică, pericolul încurcăturilor juridice, preocupările legate de lectură, ştiinţă, literatură şi orice formă de cunoaştere. Se manifestă dorinţa de a trăi sau de a călători în ţări străine şi de a cunoaşte locuri îndepărtate.
 Amplasarea lui Mercur într-o zodie cardinală este un indiciu indubitabil al călătoriilor, iar cea dintr-o zodie de aer semnifică interesul pentru activităţile fanteziste. Influenţa ostilă determină tendinţa nativului de a se istovi şi de a-şi risipi forţele implicându-se în activităţi numeroase în loc să se concentreze asupra unui lucru pe care să-l ducă până la capăt. Nativul este o fire suspicioasă, fără prea mare putere de decizie. Preocupările religioase sau juridice sunt o sursă de probleme, ca şi călătoriile, care nu aduc rezultatele scontate.

 

Mercur în casa a X-a

 Notorietatea şi succesul social depind de zodie şi de conjuncţiile formate, Mercur fiind o planetă neutră în sine. Este o localizare planetară propice instituţiilor publice sau deţinerii unor poziţii care implică responsabilitate şi răspundere în faţa unor superiori. Depistarea tendinţelor şi capacităţilor profesionale se face în funcţie de planeta cu care Mercur intră în aspectul optim cel mai puternic, ca şi cum aceasta însăşi ar fi localizată în casa a zecea. Astfel: Aspectul optim cel mai puternic pe care îl formează cu Uranus este favorabil romancierilor, reporterilor, profesorilor, conferenţiarilor, călătorilor, electricienilor, lucrătorilor ceferişti, profesiilor oculte în general, psihologilor, celor preocupaţi de literatura de mistere, de antichităţi sau invenţii. Planeta în sine conferă pasiunea pentru literatură şi este benefică anumitor profesii, ocupaţii sau iniţiative, de tipul comerţului, comisioanelor, agenţiilor.
 Dacă Mercur se află într-o zodie de aer, nativul este caracterizat de o memorie bună şi de un discurs bine articulat, folosite în interes de afaceri. Aspectul ostil puternic format cu Marte sau Saturn este semnul unei firi neliniştite, subtile şi înşelătoare, al unei vorbiri impulsive sau nedemne de încredere, al problemelor în afaceri, mergând până la faliment. în ansamblu, semnifică o gândire dinamică, abilă, pătrunzătoare, adaptabilă, folosită cu succes mai ales în afaceri.

 

Mercur în casa a XI-a

 Nativul are multe cunoştinţe, dar puţini prieteni de încredere. Se asociază cu literaţi sau oameni de ştiinţă şi cu persoane mai tinere. Influenţa optimă garantează originalitatea, dezvoltarea intelectuală şi avantajele prieteniei. Influenţa ostilă determină stabilirea unor relaţii nedemne de încredere sau problematice. Aspectul ostil cu Uranus, Saturn sau Jupiter îl avertizează pe nativ să nu se încreadă sau să se bazeze pe prieteni pentru a primi ajutor sau susţinere sau să se lege de ei, deoarece toate acestea îi vor provoca nelinişte, anxietate, necazuri şi pagube ca urmare a unor sfaturi nepotrivite sau din cauza neglijenţei în folosirea faptelor sau a adevărului ori circumstanţele se pot schimba atât de mult încât să declanşeze încălcarea promisiunilor făcute.

 

Mercur în casa a XII-a

 Se manifestă pasiunea pentru cercetarea ocultismului, a chimiei, medicinei sau a artelor secrete şi pentru riscuri sau aventuri cu caracter secret sau periculos. Nativul iubeşte misterele, trăieşte nelinişti şi neplăceri minore, suferă de pe urma multor duşmănii mărunte, provocate adesea de scrieri sau articole scandaloase. Talentele pe care le posedă persoana sunt contracarate de lipsa puterii sau a posibilităţilor de a se manifesta. Sunt benefice odihna, liniştea şi izolarea.