Luna în casa I

 Au loc oscilaţii ale norocului, schimbări de reşedinţă, profesie şi loc de muncă. Conferă o gândire sensibilă, intuitivă şi receptivă, o imaginaţie bogată şi predilecţia către viaţa publică. Aflată într-o zodie mobilă sau cardinală, Luna în casa întâi denotă flexibilitate, inconsecvenţă, adeseori timiditate, o mare dorinţă de schimbare sau de hoinăreală. În zodiile fixe, caracterul este mai ferm, mai puţin schimbător şi mai uşor de mulţumit dacă este implicat într-o ocupaţie obişnuită legată de viaţa socială.
 Luna este un important factor de influenţă în horoscopul unei femei, deoarece domină funcţiile periodice şi influenţează starea de sănătate sau de boală, în funcţie de orientările sale. Influenţată ostil într-un semn de apă, Luna indică pericolul care poate veni din mediul acvatic sau lichid.

 

Luna în casa a II-a

 Nativul beneficiază de pe urma implicării sale în activităţi şi ocupaţii publice, dar şi din distribuirea lichidităţilor şi a mărfurilor. Banii se obţin cu ajutorul persoanelor de sex feminin sau al mamei şi al aspectelor legate de traiul zilnic. Amplasarea Lunii în casa a doua este propice lucrurilor aflate sub influenţa acestei planete şi a zodiei pe care ea o ocupă. Dacă este influenţată pozitiv, Luna în casa a doua favorizează succesul financiar, deşi nu întotdeauna, deoarece sursa profitului va fi reprezentată de o marfă variabilă sau de capriciul publicului, al modei.

 

Luna în casa a III-a

 Gândirea nativului este curioasă, dinamică, indiscretă, dornică întotdeauna de noutate şi înzestrată de regulă cu un bagaj de cunoştinţe privind situaţia publică şi noile direcţii de mentalitate şi acţiune. Inconsecvenţa este caracteristică, conducând la o educaţie nefinalizată sau manifestându-se prin realizări care nu sunt duse până la capăt. În cazul unei influenţe ostile, lipsesc condiţiile care să favorizeze pacea interioară. Luna în aspect favorabil este propice studiului şi aptitudinilor intelectuale manifestate în domeniile consacrate. Nativul se consacră studiilor pe termen scurt privind afacerile interne şi bunăstarea publică, iar călătoriile şi deplasările se dovedesc a fi benefice.

 

Luna în casa a IV-a (casă naturală)

 Influenţată pozitiv, Luna în casa a patra indică avantajele sau câştigul obţinute prin intermediul părinţilor, familiei, şansa unei moşteniri. Părinţii pot spori popularitatea nativului sau îi pot face reclamă, iar sfârşitul vieţii este caracterizat de multe schimbări de domiciliu şi fluctuaţii economice. Dată fiind această localizare benefică a Lunii, se poate înregistra o înălţare spectaculoasă spre succes şi independenţă ca urmare a bunurilor deţinute, a proprietăţii, pământurilor, fermelor sau livezilor.
 Dacă Saturn este influenţat ostil de Lună, succesul dorit va fi pervertit de multă dezamăgire; de fapt, se impun eforturi de ţinere la distanţă a sărăciei şi a tristeţii cauzate îndeosebi de chestiuni familiale.
 Aspectele ostile cu Marte, Soarele sau Mercur indică pagube provocate de furt, fraudă sau înşelăciune.
 Aspectul ostil cu Jupiter semnifică lipsa oportunităţilor şi existenţa unor condiţionări exterioare.
 Uranus ostil este un semn al schimbărilor neaşteptate, al dificultăţilor familiale, al înstrăinării sau pierderii părinţilor - a mamei, mai probabil -, dar şi al pagubelor provocate de răsturnări de situaţie sau modificări neaşteptate.
 Aspectul ostil cu Neptun indică posibilitatea existenţei unor complicaţii sau a unei taine legate de familie şi de proprietăţi.

 

Luna în casa a V-a

 Succesul public trebuie pus în relaţie cu locurile de divertisment, terenurile de joacă, staţiunile balneare sau cu tinerii şi copiii. Nativul se simte atras de activităţile de divertisment şi de societatea copiilor şi a persoanelor de sex opus; manifestă înclinaţii puternice pentru speculaţie şi jocurile de noroc. Toate iniţiativele sunt dinamice şi în schimbare. Predispoziţiile afective sunt fluctuante (cu excepţia zodiilor fixe); totuşi, nativul îşi poate dărui inima cuiva care nu o merită cu adevărat, ceea ce face ca dragostea să se transforme în aversiune, răceală sau indiferenţă.
 În aspect favorabil, Luna indică un copil care se bucură de renume şi popularitate ;de asemenea, nativul se poate simţi atras sau legat de un copil sau de o persoană mai tânără. Dacă Luna este într-o zodie prolifică, nativul are mai mulţi copii; sau poate adopta un copil, dacă Neptun este în aspect favorabil. Influenţa ostilă exercitată asupra Lunii atrage pagube financiare ca urmare a speculaţiilor, dar provoacă şi pericole, tristeţe sau probleme din cauza copiilor sau a relaţiilor amoroase.

 

Luna în casa a VI-a

 Sănătatea nativului este nesigură, mai ales într-un horoscop feminin. Perioada copilăriei, mai ales, este marcată de boală şi pericole. Se manifestă dorinţa de a lucra în domeniul public în mod profesionist. Nativul dispune de capacitatea şi mijloacele adecvate de a obţine rezultate mai bune lucrând pentru alţii, mai degrabă decât dacă alţii ar lucra pentru el. Se produc multe schimbări în rândul servitorilor sau al angajaţilor. Cel născut sub acest semn se bucură de succes în domeniul social prin satisfacerea nevoilor publice în domeniul alimentar, al băuturilor etc.
 Influenţele pozitive asupra Lunii sunt benefice sănătăţii şi asigură succesul în privinţa animalelor de companie, a servitorilor, a unor poziţii subordonate care au de-a face cu profesiile guvernate de zodia în care este localizată Luna. Influenţa ostilă asupra Lunii conferă un grad redus de optimizare a relaţiilor cu angajaţii, marcate de trădare şi necinste, succes redus în activităţile cu animale de casă, păsări de curte etc.; slăbiciune manifestată în acele părţi ale corpului guvernate de zodia în care se află Luna.
 Când Luna este influenţată ostil într-o zodie variabilă, se declanşează afecţiuni ale plămânilor şi boli cronice. Bronşitele sunt caracteristice zodiilor fixe, iar tulburările nervoase şi afecţiunile stomacale se produc într-o zodie cardinală.

 

Luna în casa a VII-a

 Într-un horoscop feminin, indică o căsătorie cu o persoană ale cărei sentimente sunt fluctuante, iubitoare de schimbare şi călătorie, nestatornică prin firea ei şi implicată în activităţi publice.
 Influenţa optimă asupra Lunii favorizează mariajul timpuriu, parteneriatele, avantajele publice, succesul social, popularitatea, dar şi banii sau bunurile obţinute prin căsătorie. Când Luna este influenţată sau localizată ostil, acest lucru semnifică moartea partenerului, adversitatea publică, lipsa de popularitate, duşmănia persoanelor de sex feminin, pagubele şi neplăcerile datorate litigiilor, relaţiile schimbătoare cu sexul opus şi cu partenerii sau asociaţii.
 Aspectul ostil cu Marte indică neînţelegere, nemulţumire, mod pripit de a dialoga şi de a acţiona, duşmănii, atacuri. Aspectul ostil cu Saturn provoacă dezamăgire, pagube şi tristeţe în cadrul relaţiilor interumane. Aspectul ostil cu Uranus determină despărţiri, înstrăinare, experienţe neobişnuite legate de relaţiile cu ceilalţi, duşmănii sau atacuri neprevăzute. Aspectul ostil al lui Mercur este răspunzător pentru nemulţumirile din cadrul căsătoriei şi din domeniul afacerilor. Dacă Luna se focalizează asupra poziţionărilor planetei Uranus, este de aşteptat ca nativul să se căsătorească, pe nepusă masă, cu cineva pe care ulterior ajunge să-l iubească.
 Luna, privită în sine, favorizează călătoriile şi schimburile de domiciliu.

 

Luna în casa a VIII-a

 Luna în aspect favorabil indică avantajele reprezentate de activităţile publice şi câştigul financiar rezultat din afaceri sau de pe urma partenerului de căsătorie sau a mamei. Beneficii pot aduce şi moştenirile sau bunurile rămase în urma celor decedaţi de moarte naturală, mai ales pe linie maternă. Privită în sine, Luna semnifică abilitatea nativului de a-şi perfecţiona înclinaţiile latente de factură ocultă, în vederea obţinerii unor rezultate practice şi de a trăi experienţe în plan astral.
 Într-un horoscop feminin, se manifestă tendinţa creşterii numărului de copii, concomitent cu moartea unora dintre ei, mai ales în situaţia unei influenţe nefavorabile. Se poate ca mama celui născut sub acest semn să moară prematur, iar într-un horoscop masculin se poate întâmpla la fel cu soţia celui vizat.
 Influenţa ostilă semnifică o avere nesigură după căsătorie, moartea de natură publică, prin accident sau înecare etc. Aspectul ostil cu Neptun indică moartea prin trădare, medicamente, apă, printr-o infecţie sau dintr-o cauză neelucidată. Aspectul ostil cu Uranus cauzează moartea neobişnuită, neaşteptată sau accidentală. Aspectul ostil cu Saturn avertizează asupra decesului ca urmare a unei tulburări lente sau cronice. Aspectul ostil cu Marte este un semn al morţii violente sau neaşteptate. Aspectul ostil cu Soarele semnifică vitalitatea scăzută şi îmbolnăvirea gravă, dar moartea survine de obicei în prezenţa celorlalţi. Aspectul ostil cu Venus este un indiciu al problemelor urinare. Aspectul ostil cu Mercur evidenţiază afecţiunile stomacului, intestinelor sau plămânilor.

 

Luna în casa a IX-a

 Influenţa optimă asupra Lunii în casa a noua conferă o gândire ingenioasă, inventivă, progresistă, penetrantă, meditativă, atrasă de investigaţie, pasiunea de a călători şi semnifică beneficiile sau îmbunătăţirile datorate schimbării. Nativul are o imaginaţie subtilă şi nutreşte idealuri înalte. Este interesat de inovaţiile cu caracter public, îndeosebi de modurile şi mijloacele de a călători, precum şi de studiu. Are de câştigat de pe urma rudelor prin alianţă. Planeta în sine este un indiciu al călătoriilor, al vieţii trăite în străinătate, al înclinaţiilor juridice sau clericale, al unei gândiri pătrunzătoare, romantice, fanteziste şi idealiste.
 Nativul trăieşte într-un regim oniric de excepţie şi traversează experienţe psihice. Este iubitor de schimbare, diversitate şi noutate. Se bucură de popularitate în domeniul ştiinţei, religiei, filozofiei, călătoriilor şi misticismului. Aspectul ostil cu Soarele determină un entuziasm religios sau nonconformism exagerat. Aspectul ostil cu Saturn evidenţiază tristeţea şi problemele cauzate de religie, călătorii, publicaţii şi de rudele partenerului. Aspectul ostil cu Uranus face ca nativul să fie romantic, excentric, dornic de aventură, adeptul unei religii liberale.

 

Luna în casa a X-a

 Favorizează implicarea în viaţa publică, schimbările în afaceri, ocupaţii şi profesie, caracterul instabil al statutului şi al cotei de popularitate, ascensiunea în viaţă, urmată de cădere. Localizarea Lunii într-o zodie cardinală este propice călătoriilor de afaceri. Femeile au o oarecare putere de influenţă asupra celor sus-puşi, în funcţie de orientările planetei. Se manifestă o atracţie puternică faţă de mamă. Aspectul optim cu Soarele, Venus sau Jupiter este favorabil succesului, popularităţii şi prosperităţii.
 Este specifică atenţia acordată aspectelor financiare, însoţită de câştiguri în planul proprietăţilor şi al bunurilor în posesie. Nativul se implică în activităţi publice, mai ales în furnizarea celor necesare nevoilor populaţiei. Aspectul ostil al lui Marte provoacă scandal public, notorietate sau discreditare, dificultăţi în afaceri. Planeta în sine conferă capacitatea şi tendinţa de reconversie profesională, în direcţii precum navigaţia, călătoriile, comerţul cu bunuri de larg consum sau preocupări legate, în general, de oamenii de rând, dar şi de lucrurile aflate sub dominaţia zodiei ocupate.

 

Luna în casa a XI-a

 Existenţa persoanei născute sub acest semn este marcată de un cerc mare de cunoştinţe şi prietenii, de puţine realizări de durată, cu excepţia cazului când este vorba despre o zodie fixă şi despre o influenţă astrală optimă. În acest caz, relaţiile stabilite cu tinerii şi copiii sunt marcate de succes. Cunoştinţele şi speranţele devenite realitate sunt surse ale beneficiilor personale.
 Nativul este potrivit pentru viaţa socială şi notorietate şi îşi face prieteni printre persoanele celebre. Aspectul ostil cu Marte sau Uranus îndeosebi provoacă necazuri, dezamăgire şi pagube din cauza prietenilor şi relaţiilor necreditabile cu aceştia. În acest sens pot interveni despărţiri bruşte sau înlocuiri. Aspectul ostil al lui Saturn cauzează necazuri, pagube, întârzieri sau limitări impuse de prieteni sau de prevederile legislative.

 

Luna în casa a XII-a

 Această localizare a Lunii conferă pasiunea pentru necunoscut, pentru ocultism, artele secrete şi poveştile de dragoste. Dominaţia simţurilor asupra raţiunii este sursa unor legături amoroase indiscrete, a tristeţii şi a pierderilor inerente. Obstacolele şi limitele sunt de ordinul evidenţei, iar beneficiile sunt rezultatul unor activităţi departe de ochii lumii, al unor ocupaţii care presupun mai degrabă claustrare decât popularitate, în spitale, instituţii sau cadre izolate, în locuri îndepărtate, liniştite, obscure. Sunt caracteristice călătoriile şi misterele.
 Dacă Luna este influenţată pozitiv şi nu se află în Scorpion sau Capricorn, acest lucru este un semn al dezvoltării şi progresului, mai ales ca urmare a unor activităţi oculte.