Jupiter în casa I

 Conferă optimism, o stare de spirit veselă, jovială, plină de speranţă, un caracter generos, loial, echitabil, prudent şi demn, un comportament sincer, omenos, curtenitor şi amabil, maniere plăcute. Jupiter exercită întotdeauna o influenţă mai mult sau mai puţin favorabilă. Tendinţa dominantă este către înţelepciune, o minte logică, pătrunzătoare, stăpânire şi încredere în sine şi hotărâre.
 Dacă este influenţat pozitiv, Jupiter devine simbolul unei persoane sus-puse, cum ar fi bancheri, judecători, doctori, avocaţi, profesori, teologi şi funcţionari de stat. Când Jupiter este influenţat ostil, nativul poate deveni funcţionar, asistent, negustor de haine sau de materiale textile, casier etc. Trebuie observat cu atenţie în ce zodie este localizat Jupiter şi aspectele sale, pentru a aprecia starea de sănătate, condiţia socială şi înzestrările pe care le conferă. În relaţie cu organismul, Jupiter este răspunzător de bolile care ţin de infecţiile în sânge, de excese, gută, afecţiuni ale ficatului, corpolenţă, varice, toate acestea şi în funcţie de zodia în care se află planeta.

 

Jupiter în casa a II-a

 Cresc şansele de succes, bogăţie şi fertilitate financiară. Are în vedere ocupaţiile guvernamentale care implică responsabilitate în domeniul afacerilor, iar câştigul este asigurat în domenii ca justiţia, asigurările, activităţi bancare, religie, ştiinţă, educaţie, literatură şi călătorie. Banii se obţin prin modalităţile indicate de casa guvernată de Jupiter şi de zodia în care este localizat.

 

Jupiter în casa a III-a

 Toate elementele guvernate de această casă devin surse de câştig. Gândirea este dezvoltată, persoana dispune de optimism şi umor. Nativul este echitabil şi preocupat de toate aspectele legate de corespondenţă, editare sau schimb de idei; sincer, onest, curtenitor, sociabil şi rezonabil în discursul oral şi în cel scris. Beneficii pot aduce educaţia, literatura, activitatea de editare, călătoriile, rudele şi vecinii.

 

Jupiter în casa a IV-a

 Tendinţă către preocupări casnice, confortabile şi paşnice, către o viaţă de familie reuşită. Nativul se bucură de beneficiile şi ajutorul oferite de părinţi, dar câştigul poate fi asigurat şi de pământuri şi proprietăţi. Funcţiile înalte şi succesul sunt obţinute în etapa finală a vieţii.
 Dacă Jupiter este influenţat pozitiv, nativul are o viaţă confortabilă şi norocoasă, se bucură de renume în locul de naştere şi încheie cu succes toate iniţiativele şi preocupările.
 Influenţa ostilă asupra lui Jupiter determină necazuri cu părinţii, datorită preocupărilor sau extravaganţei acestora, şi restricţii ereditare. Aspectul ostil cu Marte este un indiciu al pericolului reprezentat de pagubele provocate de incendii. Aspectul ostil cu Mercur avertizează asupra pericolului reprezentat de procesele civile legate de chestiunea proprietăţii sau a moştenirii; acestea îi pot avea în vedere şi pe părinţi, dacă Mercur influenţează ostil dominanta casei a patra. Aspectul optim cu Marte sau cu Saturn provoacă un sfârşit al vieţii împlinit sau de factură religioasă. Influenţa optimă a lui Uranus se manifestă prin înclinaţii oculte şi o viaţă lungă.
 Acţiunea optimă a aştrilor contracarează multe tendinţe zodiacale adverse şi poate duce la un traiect existenţial marcat de creşterea cotei de popularitate a nativului şi de îmbogăţirea acestuia.

 

Jupiter în casa a V-a

 Nativul se bucură de ajutorul şi sprijinul unor copii buni şi îndatoritori. Relaţiile sentimentale şi sexul opus în general reprezintă o sursă a succesului, fericirii şi câştigului. Acestea sunt garantate şi de locurile de distracţie, teatre, poziţii sociale, şcoli.
 Aspectul favorabil cu Marte sau Soarele avantajează câştigul obţinut prin speculaţii, investiţii şi iniţiative financiare. În cazul femeilor, Jupiter în casa a cincea semnifică atracţia faţă de un bărbat realizat profesional, faţă de negustori înstăriţi sau faţă de cei aflaţi în poziţii sociale sau financiare bune. Nativul are mulţi copii, favorizaţi de această configuraţie planetară.
 Dacă Jupiter este influenţat ostil, aspectele pozitive sunt deturnate, în sensul că plăcerea pe care o produc persistă, dar ea este însoţită de necazuri, pagube şi obstacole, în funcţie de planeta influenţată ostil şi de casa în care este amplasată.

 

Jupiter în casa a VI-a

 Este în general un indiciu al sănătăţii, iar dacă nativul suferă o indispoziţie, el se poate bucura de un tratament special, de multă atenţie şi îngrijiri numeroase; de fapt, s-ar putea spune că are de câştigat de pe urma îmbolnăvirii. Grija şi prezenţa nativului pot constitui un factor benefic şi recuperator şi pentru alţi oameni aflaţi în suferinţă. Dacă nativul urmează să devină medic, este de aşteptat să aibă succes financiar şi să se bucure de recunoaşterea pacienţilor. Ocupaţia de bază aduce câştig şi profit, mai ales dacă se desfăşoară în cercuri sociale înalte. Profitabile pot fi şi unele persoane ca servitorii şi subordonaţii, dar şi tendinţele religioase, filantropice şi sociale. Creşterea animalelor şi a păsărilor este de asemenea avantajoasă.
 Influenţa ostilă asupra planetei face ca sănătatea să aibă de suferit ca urmare a unei diete nechibzuite sau prea permisive. Pot apărea afecţiuni ale ficatului, sângelui şi ale organelor digestive.

 

Jupiter în casa a VII-a

 Dacă planeta este influenţată pozitiv, căsătoria este reuşită, benefică şi fericită, datorită fidelităţii şi bunătăţii partenerului. Acesta are un statut social şi financiar bun, este de obicei mai în vârstă, mai răbdător, mai profund şi mai religios decât nativul. Parteneriatele şi cooperările cu ceilalţi sunt încununate de succes. Nativul are mulţi prieteni şi se bucură de popularitate în rândul oamenilor de afaceri. Litigiile sau acţiunile juridice sunt o sursă de câştig. Jupiter este mai afectat în Fecioară şi Capricorn.
 Aspectul ostil cu Uranus sau Marte provoacă pagube, survenite în urma unor litigii. Aspectul ostil cu Saturn sau cu luminătorii face să se amâne încheierea căsătoriei sau indică faptul că partenerul poate fi o persoană nefericită, un văduv sau o văduvă.

 

Jupiter în casa a VIII-a

 Dacă planeta nu este perturbată, căsătoria este o sursă a fertilităţii, partenerul fiind sau urmând a fi înstărit din punct de vedere financiar. Câştigurile au ca sursă testamentele, afacerile preluate de la cei decedaţi şi profesiile specifice acestei case şi zodiei respective, dar şi administrarea banilor încredinţaţi de alţii. Nativul are succes în investigaţiile de factură ocultă, se bucură de vise fericite, are parte de moarte naturală şi paşnică. Când planeta este perturbată, acest lucru semnifică afecţiuni cardiace şi pericolul infecţiilor sangvine, al tumorilor sau tuberculozei.

 

Jupiter în casa a IX-a (casă naturală)

 Influenţa astrală optimă determină o bună intuiţie şi clarviziune. Preocupările religioase, universitare, juridice, filozofice sau filantropice sunt o garanţie a succesului şi a unei poziţii sociale înalte. Este o localizare planetară propice călătoriilor şi recunoaşterii internaţionale. Aspectul ostil cu Marte avertizează asupra pericolului de naufragiu, incendii, accidente de călătorie, dar este şi un indiciu al predispoziţiei de a împinge la extrem preocupările religioase, ceea ce provoacă necazuri. Aspectul ostil cu Uranus cauzează neaşteptate pagube, dificultăţi şi experienţe prin călătorie, religie, drept, filozofie sau relaţiile de rudenie. Aspectul optim cu Marte sau Uranus favorizează înclinaţia spre filozofia ocultă, ştiinţa superioară, originalitate intelectuală, invenţie şi spre mijloacele de transport.

 

Jupiter în casa a X-a

 Este un indiciu al originii nobile, al ajutorului primit din partea rudelor şi a persoanelor aflate în funcţii înalte. Nativul se distinge prin standarde morale înalte şi va deţine temporar poziţii superioare. Beneficiile financiare sunt asigurate de profesie, căsătorie, sporturi, demnităţi publice sau politice. Este o amplasare planetară favorabilă ascensiunii sociale, notorietăţii, bunăvoinţei venite din partea superiorilor, numirilor publice, titlurilor onorifice, respectului celorlalţi, succesului social, politic sau financiar. Aspectul ostil cu Uranus provoacă răsturnări ale norocului, dificultăţi. Aspectul ostil cu Saturn cauzează eşecuri, obstacole, pagube. Aspectul ostil al luminătorilor este responsabil pentru problemele din viaţa socială sau cauzate de schimbări şi călătorii şi pentru popularitatea defavorabilă.
 Aspectul optim cu Mercur face ca nativul să fie un bun judecător, ministru, ambasador, filozof, bancher, negustor, oficial guvernamental, agent de schimb, tutore etc. şi este propice posturilor înalte, care implică încredere şi responsabilitate, dar şi bunăstării sociale. Aspectul ostil cu Mercur îşi subsumează profesii ca acelea de funcţionar mărunt, negustor de haine, tapiţer, negustor de piele, negustor de alimente sau furnizor de mărfuri şi poate duce la pagube sau discreditare ca urmare a necinstei.

 

Jupiter în casa a XI-a

 Nativul se bucură de prieteni adevăraţi şi de încredere, se asociază cu persoane sus-puse, avocaţi, senatori, judecători, bancheri, doctori, profesori, are de câştigat de pe urma cunoştinţelor şi a poziţiei sociale bune, obţine succes, popularitate şi încrederea celorlalţi. Ambiţiile sunt adesea realizate şi speranţele sunt puse în practică în mod strălucit datorită puterii personale sau prietenilor influenţi.

 

Jupiter în casa a XII-a

 Această localizare a lui Jupiter asigură succesul în medicină, chimie sau cercetări oculte, conferă respect pentru înţelepciunea şi învăţăturile antice. Este garantat şi succesul unor activităţi de caritate şi protecţie desfăşurate în spitale, aziluri sau instituţii publice, în ţinuturi aflate la distanţă de locul naşterii, în regiuni liniştite sau desfăşurarea cu succes a ocupaţiei de creştere a animalelor.
 Nativul primeşte uşor ajutorul celorlalţi, înclinaţiile filantropice fiindu-i astfel răsplătite. Are puterea de a-şi domina inamicii, care-i devin prieteni şi îi procură unele avantaje. Se face simţită o ciclicitate a eşecurilor şi reuşitelor. Primeşte în secret şi fără vâlvă ajutorul prietenilor sau al altora, iar reuşitele sunt posibile mai ales spre mijlocul vieţii.