Acest zburător oceanic, datorită unor convenţii literare (Baudelaire, "Fleurs du Mal"), este simbolul unui geniu nerecunoscut, al însingurării omului superior printre cei mediocri, dar şi al eroului răzvrătit, angajat în marile prefaceri şi revoluţii sociale.

vezi şi alt simbolBIBLIOGRAFIE:

Evseev, I., (1994) Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Editura Amarcord, Timişoara